Jaarverslag

2021

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

Voorwoord

Voorwoord van de voorzitter

In het voorwoord wordt aangegeven waarom het verslag geschreven is en welke onderwerpen aan bod komen. Het voorwoord is ook bij uitstek de plaats voor het bestuur om kort de eigen visie op de activiteiten en het beleid weer te geven. Wat zijn de condities waaronder de activiteiten zijn verricht. Waren er voldoende middelen om alles naar wens uit te kunnen voeren of werd de organisatie geconfronteerd met bezuinigingen. Vertel globaal en beknopt hoe het afgelopen jaar is gegaan en benadruk in het voorwoord de positieve kanten.
 

Algemene informatie

In het verslag van het bestuur gaat u dieper in op de activiteiten van het afgelopen jaar. Het uitgangspunt voor dit jaarverslag is het werkplan/jaarverslag van het voorafgaande jaar. Het is een logische voortzetting van voorafgaande jaren. Zijn deze verwachtingen en werkdoelen gehaald. Wat heeft de organisatie er aan gedaan om de verwachtingen en werkdoelen te behalen.

1.2     Activiteiten

Per activiteit kan kort een beschrijving worden gegeven van de inhoud van de activiteit, waarom deze is uitgevoerd, wie ermee bereikt zijn en wat het resultaat is. Denk hierbij ook aan resultaten waar u trots op bent, welke successen heeft de organisatie behaald. Benadruk deze en beschrijf deze kort en bondig. Geef ook aan welke activiteiten niet naar verwachting gingen, wat kon er beter.

Het is verstandig om activiteiten die vanuit subsidies gefinancierd zijn apart te behandelen. 
 

 

Resultaten

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

Doelstellingen

In dit deel van het jaarverslag worden de verwachtingen voor het aankomende jaar beschreven. De lange termijn vooruit kijken hoort thuis in het beleidsplan. Beperk u daarom tot maximaal één jaar vooruit kijken. Hierbij is het van belang om concreet en reëel te zijn.

2.2     Activiteiten

In dit deel geeft u kort de activiteiten voor aankomend jaar weer. Per activiteit kan kort een beschrijving worden gegeven van de inhoud van de activiteit, waarom deze wordt uitgevoerd, wie ermee bereikt wordt, wat het te verwachten resultaat is en hoeveel mensen/vrijwilligers er nodig zijn om de activiteit uit te kunnen voeren. 

Het is verstandig om activiteiten die vanuit subsidies gefinancierd worden apart te behandelen. 
 

Organisatie

Hier worden de gegevens van de stichting overzichtelijk gegeven. Denk hierbij aan het KvK nummer, het fiscale nummer, of uw organisatie een ANBI-status heeft, is uw organisatie in het bezit van keurmerken of lidmaatschappen, hoe mensen in contact kunnen komen met uw organisatie (email- en postadres), wie de bestuursleden zijn en wat hun werkzaamheden zijn/hoe is de taakverdeling.

 

3.1     Bestuur

 

Uit welke personen is het bestuur opgebouwd. Zijn er het afgelopen jaar wisselingen geweest of komt er een wisseling aan. Zijn de leden na hun termijn herkiesbaar of niet. Is het bestuur onbezoldigd of ontvangen zij een vergoeding voor hun werkzaamheden. Is het bestuur onafhankelijk en heeft het bestuur een onafhankelijke voorzitter. Wat zijn de namen van de bestuursleden en wat is de rolverdeling.

 

Voorzitter:                  dhr./mevr. Naam

Penningmeester:          dhr./mevr. Naam

Secretaris:                   dhr./mevr. Naam

Bestuurslid:                 dhr./mevr. Naam

Bestuurslid:                 dhr./mevr. Naam

 

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
3.2     Werknemers

Zijn er verder nog werknemers in dienst. Of maakt de organisatie gebruik van vrijwilligers. Wat zijn hun werkzaamheden, hoeveel uren maken zij (in fte).

3.3     Vrijwilligers

Zijn er verder nog werknemers in dienst. Of maakt de organisatie gebruik van vrijwilligers. Wat zijn hun werkzaamheden, hoeveel uren maken zij (in fte).

 

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Bijlage(n)

Tips voordat u gaat schrijven
-    Een jaarverslag kan veel tijd in beslag nemen, begin daarom op tijd
-    Beschrijf in het jaarverslag beknopt alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar (zie inhoud jaarverslag).

 

Kleine organisaties kunnen daardoor vaak volstaan met een aantal pagina’s.
-    Houdt in gedachte voor wie het jaarverslag wordt geschreven. Als het jaarverslag voornamelijk voor de subsidiegever wordt geschreven, kunnen vooraf inlichtingen gevraagd worden over wat er in het jaarverslag moet staan
-    Stel, voordat u begint met schrijven, vast wat er in het jaarverslag moet komen te staan
-    Gebruik het verslag om terug te kijken op het afgelopen jaar en om vooruit te kijken
-    Gebruik koppen en tussenkoppen
-    Diagrammen en grafieken maken uw verslag duidelijk en overzichtelijk (voorzie deze wel altijd van een onderschrift)
-    Geef uw organisatie een gezicht door foto’s van uw medewerkers en vrijwilligers (in actie) toe te voegen