top of page

WIJKVERENIGING
DE FLORIADE

&
M&M EVENTS

JAAROVERZICHT 2016

Voorwoord

2016 was een jaar van betekenisvolle transformatie en samenwerking voor M&M Events en Wijkvereniging De Floriade. Deze samenwerking, ontstaan uit de wens van inwoners van Zoetermeer Rokkeveen, markeert het begin van een reeks succesvolle gemeenschapsinitiatieven.

 

Het Morapad, met zijn rijke historie verbonden aan de Floriade van 1992, vormde de basis van onze activiteiten. Dit rapport geeft een overzicht van onze gezamenlijke inspanningen om de gemeenschap te verrijken, ondanks de uitdagingen met het pand aan het Morapad.

Samenwerking en Initiatieven

De fusie tussen M&M Events en Wijkvereniging De Floriade legde de basis voor een breed scala aan gemeenschapsactiviteiten. Met subsidie van de gemeente Zoetermeer hebben we het evenement Kinderpretplein georganiseerd, naast muziekfeesten voor ouderen met dementie, ochtendconcerten, computerlessen voor senioren in samenwerking met Stichting Ecoware, dansmiddagen, een Sinterklaasfeest en een kerstdiner.

De naam M&M Events is naar de achtergrond verdwenen en de activiteiten worden onder de naam wijkvereniging uitgevoerd, mede vanwege de subsidiemogelijkheden die dat biedt. M&M Events blijft wel ingeschreven bij de KVK.

Muziek en dementie

De muziekfeesten voor ouderen met dementie hebben aangetoond hoe muziek positieve effecten kan hebben op het brein van iemand met dementie. Muziek kan herinneringen oproepen en communicatie bevorderen, wat bijdraagt aan een betere levenskwaliteit voor deze doelgroep.

Winterproof Zoetermeer

In samenwerking met de gemeente Zoetermeer en Winterfair Nederland hebben we Winterproof Zoetermeer georganiseerd, inclusief een Kinderpretplein en een Winterse Proeverij bij de Dobbe. Dit evenement bood een scala aan activiteiten, gericht op het versterken van de gemeenschapszin tijdens de feestdagen.

Resultaten

De activiteiten trokken een breed publiek en bevorderden de sociale cohesie binnen de gemeenschap. Het Kinderpretplein verwelkomde honderden kinderen en hun families, terwijl de muziekfeesten een waardevolle bijdrage leverden aan het welzijn van ouderen met dementie.

Financieel overzicht

Inkomsten

  • Subsidies en Bijdragen: Een totaalbedrag van € 40.000,00 werd ontvangen als initiatieven van de gemeente en inwoners, waaronder een specifieke bijdrage via het project "Wijk aan Zet" ter waarde van € 400,00.

  • Sponsoring en Donaties: Voor het evenement Kinderpretplein werd een gecombineerde inspanning geleverd met diverse sponsoring en crowdfunding initiatieven, wat resulteerde in een totaalbedrag van € 750,00 aan directe sponsoring, buiten de kosten die de gemeente heef topgepakt, en additionele fondsen via platforms zoals Voorjebuurt.nl en vanuit deur aan deur collecte.

Uitgaven

  • Evenementen: De organisatie van diverse evenementen, waaronder het Kinderpretplein en Muziekfeest voor ouderen met dementie, vereiste een aanzienlijke investering. De kosten voor locatiehuur, catering, promotiematerialen en entertainment liepen op tot aanzienlijke bedragen, met een belangrijke uitgave voor de tentaccommodatie van € 5.500,00.

  • Marketing en Promotie: Marketinginspanningen, waaronder drukwerk en online promotie, waren essentieel voor het succes van de evenementen. Deze activiteiten waren goed voor een uitgave van € 1.500,00.

  • Ondersteunende Diensten: De kosten voor professionele diensten, waaronder catering door WoW en diverse artistieke bijdragen (waaronder Artiestenbegeleiding via Partytainment Zoetermeer), bedroegen € 7.500,00 voor catering en € 3.500,00 voor artiesten.

  • Gemeenschapsactiviteiten: Activiteiten gericht op ouderen en kinderen, waaronder transport voor ouderen naar evenementen en knutselmaterialen voor het Kinderpretplein, toonden de toewijding van M&M Events aan gemeenschapsbetrokkenheid, met gerelateerde kosten van € 1.500,00 en € 1.000,00 respectievelijk.

Onvoorziene uitgaven

  • Onvoorzien: Er werd een bedrag van € 2.250,00 gereserveerd voor onvoorziene uitgaven, wat van cruciaal belang is bij het organiseren van evenementen met variabele elementen.

Conclusie financien

Het jaar 2016 was financieel een jaar van uitdagingen maar ook van innovatieve financieringsstrategieën. De samenwerking met Wijkvereniging De Floriade en de steun van de gemeente Zoetermeer stelden M&M Events in staat om waardevolle evenementen voor de gemeenschap te organiseren, ondanks de onzekerheid omtrent het pand aan het Morapad. Met een heldere focus op zowel kostenbeheersing als het genereren van inkomsten door subsidies en sponsoring, heeft M&M Events het fundament gelegd voor duurzame gemeenschapsgerichte evenementen.

Financieel vooruitkijkend naar 2017

Met het oog op 2017 blijft de ambitie om een grootse kerstmarkt te organiseren in Zoetermeer, in lijn met het succes van voorgaande evenementen zoals Winterproof Zoetermeer en de activiteiten van de Kinderpretplein. De samenwerking met strategische partners en de gemeente blijft een kerncomponent van onze strategie om evenementen te organiseren die de gemeenschap samenbrengen /verrijken en betaalbaar blijven.

Uitdagingen en kansen

De dreigende verkoop van het pand aan het Morapad vormde een significante uitdaging. Echter, dankzij de inspanningen van Miranda en de ondersteuning van de gemeente, hebben we onze activiteiten kunnen voortzetten en uitbreiden.

Vooruitblik

We kijken uit naar het verder uitbouwen van onze activiteiten en het verdiepen van onze samenwerking met de gemeente en andere partners. Ons doel is om een inclusieve gemeenschap te creëren waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.

Dankwoord

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers, de gemeente Zoetermeer, Winterfair Nederland, en alle partners die hebben bijgedragen aan het succes van onze initiatieven. Jullie inzet en toewijding maken een wereld van verschil.

Slotwoord

2016 was een jaar van groei, uitdagingen, en gemeenschapszin. We zijn trots op wat we hebben bereikt en kijken vol vertrouwen naar de toekomst. Samen bouwen we aan een sterke, verbonden gemeenschap.

 

Met warme groeten,

 

 

Het team van M&M Events & Wijkvereniging De Floriade

2017-MMEVETS
bottom of page