top of page

Over ons

 

Welkom bij Stichting Vier Het Leven Samen, een organisatie die zich inzet om het leven van ouderen te vieren en te ondersteunen.

Wij geloven dat iedereen, ongeacht leeftijd, het recht heeft om van het leven te genieten en omringd te zijn met geluk en positiviteit. Onze visie is gebaseerd op de kracht van verbinding, die ontstaat door ongedwongen ontmoetingen. We geloven dat waar mensen samenkomen, verbinding en warmte ontstaan.

Ons doel is om ouderen te helpen zich gewaardeerd en geliefd te voelen, en hen te ondersteunen bij het creëren van betekenisvolle herinneringen.

Om dit te bereiken, organiseren we diverse activiteiten en evenementen om ouderen te betrekken en hen te helpen zich verbonden te voelen met hun gemeenschap. Van dansavonden tot creatieve workshops en excursies naar lokale bezienswaardigheden, onze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van sociale interactie en het creëren van gedeelde ervaringen.

Ons team van gepassioneerde vrijwilligers is toegewijd aan het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving voor ouderen. Samen zetten we ons in om een glimlach op hun gezichten te toveren en hen te laten genieten van het leven.

Als non-profitorganisatie zijn we volledig afhankelijk van de steun van donateurs en sponsors om onze activiteiten te financieren. Uw donatie, groot of klein, is van onschatbare waarde en stelt ons in staat om meer ouderen te bereiken en te ondersteunen. We waarderen elke bijdrage enorm.

Dank u voor uw interesse in Vier Het Leven Samen. Samen kunnen we ouderen helpen om het leven te vieren en te genieten van hun gouden jaren.

Toevoeging sinds 2020: In deze tijd waarin mensen voornamelijk digitaal contact onderhouden en persoonlijke ontmoetingen minder vanzelfsprekend zijn, streven wij ernaar waardevolle, ongedwongen ontmoetingen mogelijk te maken.

Visie

Stichting Vier het leven samen richt zich op stadsmensen. Wij geloven dat iedereen aandacht verdient en streven ernaar om verschillende doelgroepen met elkaar te verbinden. Wij zijn ervan overtuigd dat zelfs een klein beetje extra aandacht, een praatje, een dagje uit of een kopje koffie een groot verschil kan maken in iemands leven.

Onze visie is om door middel van positieve bijeenkomsten, feestjes en partijen ontmoetingen te creëren tussen personen uit verschillende minderheidsgroepen. Wij streven ernaar om iedereen in de grote stad te laten deelnemen, gezamenlijk het leven te vieren en niemand uit te sluiten. Elke persoon verdient aandacht, liefde en respect.

 

Door het organiseren van evenementen en het betrekken van specifieke doelgroepen, creëren wij unieke verbindingen die in ons drukke bestaan anders niet vanzelf ontstaan.
 

 

Missie

 

Onze missie is om mensen te verbinden en te laten participeren in de samenleving door middel van positieve en inclusieve evenementen. Wij willen een platform bieden waarop diverse doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en relaties kunnen opbouwen. Het is onze overtuiging dat deze ontmoetingen bijdragen aan het vergroten van begrip, respect en sociale cohesie in de stad.

Door het organiseren van diverse evenementen en activiteiten, willen we de aandacht vestigen op het groeiende probleem van eenzaamheid onder kwetsbare doelgroepen. We willen bewustwording creëren en mensen stimuleren om actief deel te nemen aan onze initiatieven. Samen met lokale horeca, burgers, ondernemers, bedrijven, maatschappelijke instanties en zorg- en welzijnsorganisaties willen we sociale ontmoetingen mogelijk maken voor kwetsbare ouderen en andere doelgroepen.

Onze lange termijndoelstelling
Onze lange termijndoelstelling is om over tien jaar een knooppunt te zijn in de grote stad, waar we vernieuwende en bijzondere verbindingen faciliteren. We streven ernaar om bekend te staan als een betrouwbare samenwerkingspartner met innovatieve ideeën. Door contacten tussen individuen te bevorderen, willen we een positieve bijdrage leveren aan het drukke bestaan van mensen.

 

Ga naar:
IMG20220710182144_01.jpg

Bestuursleden stichting:

Miranda Roeleveld, voorzitter (plv secretaris) -voorzitter@vierhetlevensamen.nl

Miranda Roeleveld, voorzitter.

015.jpg

Thierry Limonet, penningmeester - penningmeester@vierhetlevensamen.nl

Functie Secretaris: vacant.

VRAGEN?
Bel ons gerust
06-34228034

bottom of page