Over ons

 

Wij geloven in de kracht van de verbinding die ontstaat door een ongedwongen ontmoeting. Waar mensen samen komen, ontstaat verbinding en warmte.

Toevoeging sinds 2020: Ook in deze tijd waarin mensen binnen zitten en vooral digitaal contact onderhouden en een praatje daardoor niet meer vanzelfsprekend is, willen wij waardevolle, ongedwongen ontmoetingen mogelijk maken.

Verschillende doelgroepen samenbrengen zoals jong en oud, is -in onze ogen- het mooiste wat er is. Wanneer dit (tijdelijk) niet mogelijk is, richten wij ons onder andere op individueel (1-op-1 of 1-op-2) contact.

Visie

Stichting Vier Het Leven Samen richt zich op stadsmensen.

 

Juist in een stad kunnen individuen snel in een isolement raken door het snelle leven en anonieme bestaan. Iedereen heeft  aandacht nodig en daarom willen we  alle bijzondere doelgroepen bereiken. En die met elkaar verbinden tijdens evenementen.

Wij zijn er van overtuigd dat dát kleine beetje aandacht  zoals een praatje, meenemen een dagje uit, samen een kopje koffie drinken enzovoorts zoveel meer kan betekenen in iemands leven.

 

Missie

 

Stichting Vier Het Leven Samen wil door het creëren van positieve bijeenkomsten, feestjes en partijen ontmoetingen creëren tussen individuen uit verschillende  minderheidsgroepen.

Het is onze missie om iedereen in de grote stad mee te laten doen, om gezamenlijk het leven te vieren, niemand uitgezonderd. Ieder mens verdient aandacht, liefde en respect.

Door het organiseren van evenementen en specifieke doelgroepen daar bij te betrekken, creëren  wij unieke verbindingen die op andere wijze in ons drukke bestaan niet vanzelf ontstaan.

 

Onze langetermijndoelstelling

 

Stichting vier het leven samen wil  in 2030 een knooppunt zijn in de grote stad, de facilitator van vernieuwende en bijzondere verbindingen.

Wij willen bekend staan als een betrouwbare samenwerkingspartner met vernieuwde ideeën.

Ga naar:
MirandaProfiel.jpg

Miranda Roeleveld, voorzitter.

Bestuursleden stichting:

Miranda Roeleveld, voorzitter (plv secretaris) - voorzitter@vierhetlevensamen.nl

Thierry Limonet, penningmeester - penningmeester@vierhetlevensamen.nl

Functie Secretaris: vacant.

VRAGEN?
Bel ons gerust
06-34228034