top of page

Beleidsplan 2023 - 2026

We zijn verheugd om ons beleidsplan met u te delen, waarin we onze visie, doelstellingen en strategieën uiteenzetten voor de komende jaren. Dit plan vormt de leidraad voor onze organisatie en biedt een heldere richting voor ons werk.

Bij het opstellen van dit beleidsplan hebben we nauw samengewerkt met onze medewerkers, vrijwilligers en belanghebbenden. We hebben geluisterd naar hun input en ideeën om ervoor te zorgen dat dit plan een afspiegeling is van onze gedeelde visie en ambities.

In dit beleidsplan zul je ontdekken hoe we ons willen inzetten om het leven van ouderen, kinderen en andere kwetsbare groepen te verbeteren. We hebben specifieke doelen gesteld en strategieën ontwikkeld om deze doelen te bereiken. Daarnaast hebben we ook rekening gehouden met de uitdagingen en kansen die zich in onze samenleving voordoen.

We geloven dat transparantie en openheid essentieel zijn bij het opbouwen van vertrouwen en het betrekken van onze stakeholders. Daarom hebben we ervoor gekozen om ons beleidsplan publiekelijk beschikbaar te maken via deze PDF viewer. Op deze manier kun je inzicht krijgen in ons beleid en begrijpen hoe we van plan zijn om positieve veranderingen teweeg te brengen.

We nodigen je uit om ons beleidsplan zorgvuldig door te nemen en vragen of feedback met ons te delen. Samen kunnen we ons inzetten voor een betere toekomst en het vieren van het leven voor iedereen.

bottom of page