Verantwoording

Graag leggen wij verantwoording af over onze activiteiten, inkomten en uitgaven. Hieronder hebben wij per jaar verschillende data overzichtelijk bij elkaar gezet en een korte beschrijving met bijzonderheden ten aanzien van de activiteiten van de stichting in dat jaar.

2021

In 2021 is net als het voorgaande kalenderjaar, 2020, weinig terecht gekomen van de plannen. Hoewel het er op verschillende momenten uitzag dat er verschillende activiteiten alsnog doorgang konden vinden, bleek dit steeds even later alsnog niet mogelijk. Ook de animo onder ouderen om gedurende deze pandemie deel te nemen aan groepsuitjes bleek minder groot dan eerder ingeschat waardoor enkele events eveneens geen doorgang hebben gevonden.

 

Vanwege het achterblijvende activiteitenaanbod zijn geen grote en/of nieuwe fondsenwervingsacties opgezet. Financieel is er weinig gebeurd.

2020

In 2020 is weinig terecht gekomen van de plannen door de Covid-19 pandemie en daardoor getroffen Coronamaatregelen. Tegelijkertijd zijn nieuwe activiteiten ontwikkeld zoals wandelen en het project boom & soep.

 

De animo onder ouderen om gedurende deze pandemie deel te nemen aan groepsuitjes bleek minder groot en juist voor individuele activiteiten bleek interesse.

Vanwege het achterblijvende activiteitenaanbod zijn geen grote en/of nieuwe fondsenwervingsacties opgezet. Financieel is er weinig gebeurd.

2019

<toelichting>

2018

<toelichting>

2017

<toelichting>

2016

In 2016 is de start van het kinderpretplein. Miranda Roeleveld organiseert tijdens een kerst-evenementenweek een middag vol gezelligheid, podiumkunst, zang, dans en plezier. Het project is opgezet in nauwe samenwerking met de gemeente Zoetermeer. De organisatie opereert onder de vorm van wijkvereniging De Floriade. De kosten zijn volledig gedekt door subsidies en lokale (bedrijfs-)sponsoring.