top of page

M&M EVENTS

JAAROVERZICHT 2018

Voorwoord

2018 was een jaar van groei, samenwerking en gemeenschapszin voor M&M Events. Dit verslag biedt een overzicht van onze activiteiten, de uitdagingen die we zijn aangegaan, en de successen die we samen hebben gevierd. Onze focus lag op het verrijken van de gemeenschap door middel van evenementen die niet alleen vermaak bieden, maar ook een platform voor verbinding en saamhorigheid. Het Kinderpretplein staat centraal in dit verslag, een initiatief dat dankzij de steun van velen, waaronder de gemeente en talrijke donateurs, tot leven is gekomen.

Algemene informatie

Het financieringsmodel voor het Kinderpretplein was dit jaar innovatief en inclusief. We ontvingen een substantiële bijdrage van de gemeente Zoetermeer en zetten een succesvolle crowdfundingcampagne op via Voorjebuurt.nl. Door de gemeente werd een subsidie verleend, gebaseerd op het bedrag dat via het platform werd ingezameld. Ons doel was om €250 per tafel te verzamelen, en we zijn trots te kunnen melden dat we drie tafels hebben gerealiseerd, met een totale waarde van €750.

Onze dank gaat uit naar de gemeente en alle donateurs die hun steun hebben verleend. Jullie bijdrage heeft het mogelijk gemaakt om een onvergetelijk Kinderpretplein te organiseren voor de kinderen van onze gemeenschap.

Resultaten

Het Kinderpretplein, georganiseerd in samenwerking met M&M Events, Wijkvereniging Floriade en de gemeente Zoetermeer, was een mooi succes. We verwelkomden meer dan 60 kinderen, vergezeld door een even groot aantal begeleiders. Een hoogtepunt was de talentenshow Zoetermeer Got Talent, waar lokaal jong talent de kans kreeg om te schitteren.

Dankwoord

Wij willen onze oprechte dank uitspreken aan iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van het Kinderpretplein. Speciale dank aan M&M Events, Wijkvereniging Floriade, de gemeente Zoetermeer, en alle vrijwilligers en partners. Jullie inzet en toewijding hebben ervoor gezorgd dat we een onvergetelijke ervaring konden bieden aan de kinderen en hun families.

Slotwoord

Terwijl we terugkijken op een succesvol jaar, kijken we ook vooruit naar de toekomst met vernieuwde energie en inspiratie. Samen zullen we blijven werken aan het versterken van onze gemeenschap door middel van evenementen die iedereen samenbrengen. Dank aan iedereen die deel uitmaakt van deze reis.

bottom of page